آموزش قرآن قبل از تولد براي اولين بار دردنيا دارالقرآن بني هاشم تلفن 55222866 همراه 09192229402

صحیح ترین روش استفاده از حبوبات تركیب ان ها با یكدیگر به نسبت درست است بهترین روش طبخ حبوبات استفاده از ارام پز و یا پخت با حرارت كم است.

حبوبات

نوع مزاج

درجه

مصلح

ارزن

سرد و خشك

1-2

عسل

باقلا تازه

سرد و تر

1

عسل، پوست كندن، جوشاندن در آب و ریختن اب آن پس از پختن ، روغن بادام ، پونه مرزه، فلفل داچین،اویشن، زیره، گلپر

باقلا خشك

سردو  خشك

1-2

برنج

سردو خشك

1-2

خیساندن در آب و نمك، زعفران، زیره سیاه ، شوید

جو

سردو خشك

1

رازیانه، شیرینی های طبیعی،انیسون، روغن های گیاهی

جوی دو سر

گرم و خشك

1-2

كتیرا

ذرت

سردو خشك

 

شیرینی های طبیعی روغن های گیاهی

عدس

سردو خشك

1-2

مرزه،روغن بادام، سركه، گلپر، پختن با گوش حیوان جوان،روغن كنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو

گندم

گرم و تر

1-2

سركه كهنه، شیرینی های طبیعی

لپه

گرم و خشك

 

كتیرا

اقسام لوبیا

گرم و تر

 

دارچین،زنجبیل، خردل، زیره،نمك روغن زیتون، اویشن،فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان

ماش

سردو خشك

1

زیره، میخك ، انار ترش سماق، اب ترشك، روغن بادام، تخم كافشه، زنجبیل، دارچین، فلفل ، مصطكی خردل

نخود سبز

سرد و تر

1

آویشتن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه

نخود

گرم و خشك

1

خشخاش زیره شوید، كنجبین ساده  گلنگبین

 

برنج:

در طبیعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضی آن را گرم و بعضی سرد و بعضی معتدل دانسته ولی در درجه دوم خشك بودن ان اتفاق نظر وجود دارد و بعضی مركب القوی دانسته اند زیرا اگر در اب بجوشانند و ابكش كنند و چلو بپزند، جرم ان درجه اول رد و اب ان اول گرم می باشد اما اگر كته و یا دم پخت كنند مایل به گرمی می باشد.

تولید كننده خلط صالح و خواب های خوب بوده، دردرمان پیچش شكم و زخم روده اسهال خونی، اختناق رحم، امراض كلیه و مثانه نافع است. خوردن برنج با شیر و شكر كثیرالغذا بوه و محرك نیروی جنسی و چاق كننده می باشد. خوردن ان با دوغ تازه و سماق، تسكین دهنده حرارت و تشنگی و درمان اسهال صفراوی است.

نكته:

برنج را باید قبل از پختن در اب خیساند، چند مرتبه با اب شست و بعد پخت.

جو:

جو قلیل الغذاتر از گندم بوده تسكین دهنده صفراو خون و عطش می باشد. جو را بو داده تا حدی كه نه خام باشد و نه بسوزد، بعد یك مرتبه با اب گرم و یك مرتبه با اب سرد بشویید، سپس خشك كرده و ارد و الك نمایید. با این آرد(كه سویق نامیده می شود) و قدری شكر، فرنی بپزید و به اطفال بدهید كه بهترین غذای آنان است و باعث تقویت و افزایش وزن كودكان می شود.

هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد و قلیل الغذا می باشد. به دلیل چسبندگی به معده و روده، در درمان اسهال و تب های گرم كه با ضعف معده همراه نباشد مفید است. در سرد مزاجان باعث كولیت می شود. مصلح نان جو، آب عسل و ابگوشت و شكر می باشد.

عدس:

قابض دیر هضم، نفاخ، غلیظ كننده خون و مانع حركت آن در مویرگ ها می شود. تولید خون سوداوی كرده، موجب دیدن خواب های مشوش و ضعف بینایی می شود. پختن آن با سركه تقویت كننده معده و از بین برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفید كردن دندان مفید است . ضماد ان با سفید تخم مرغ جهت ترك پا مفید است.

 

گندم:

بهترین غذی افراد متعدل المزاج بوده و غذئیت آن زیاد و چاق کننده بدن و نیرو بخش است و موجب انسداد شده و برای كسانی كه در رگ های بدن و دل و كبد و معده و .. تنگی دارند مضر می باشد. خوردن گندم تازه و خام مولد كرم معده می باشد.

بهترین نان، نانی است  كه  گندم سالم سفید رسیده تازه شسته كه سبوس آن را به حد اعتدال (متوسط) جدا كرده، آرد كننده و خمیر نمایند و ورز دهنده و خمیرترش به ان اضافه نموده بگذارند بماند تا خمیر آن وراید و پف كند. سپس در تنوری با حرارت معتدل، آرام پخت نمایند. نانی كه گندم آن را نشسته و سبوس آن را نگرفته باشند سریع هضم

می شودو به راحتی از معده خارج می شود. و مضعف بدن، مولد خون سوداوی، بواسیر ودر بعضی مزاج ها ملین است. نانی كه سبوس آن را به كلی گرفته باشند به سرعت از معده خارج شده و باعث انسداد كبدی و سنگ كلیه می شود.

نانی كه سبوس آن را خوب (متوسط) گرفته باشند كثیر الغذا و مولد خلط متین و دیرهضم بوده، مصرف زیاد آن برای گرم مزاجان مضر می باشد. نان گندم تازه، خشك كننده رطوبت معده و جویدن آن برای كندی دندان موثر، چاق كننده و مقوی بدن است و خشك ان دیرهضم بوده باعث تشنگی می شود. نان حاوی شنبلیله، سیاه دانه و ... اشتها آور بوده و باز كننده انسداد، خشك كننده رطوبت و تحلیل برنده ریاح می باشد.

نكته:

نان شیرمال كه برای تهیه آن از شیر و روغن استفاده می شود یك از بهترین نان ها بوده و كثیرالغذا می باشد

لوبیا:

لوبیای قرمز گرم تر از نوع سفید آن می باشد. دیر هضم، نفاخ، تولید كننده خلط غلیظ بوده، ملین سینه و ریه، مدر، شیرافزا، چاق كننده بدن و محرك نیروی جنسی می باشد

ماش:

لطیف تر از عدس و نفخ آن كمتر از باقلا بوده، از بهترین حبوبات است. كثر الغذا، مولد خلط صالح بوده ولی دیرهضم می باشد به خصوص ان كه پوست ان را كامل گرفته باشند. مصرف آن در فصل بهار و تابستان ، سرزمین های گرم و گرم مزاجان تب های گرم مفید است چون باعث تسكنین حرارت، صفرا و خون است. ماش پوست كنده برای رفع یبوست و با پوست آن برای درمان اسهال مفید است.

نخود:

تقویت كننده حرارت غریزی وریه، تولید كننده خون صالح، كثیرالغذا، چاق كننده، مدر ادرار و حیض و عرق، ملین طبع و زیاده كننده شیر و منی می باشد. خوردن نخود با شیر تازه برای گرفتگی صدا كه از خشكی باشد نافع است ولی اگر بیمار تب داشته باشد باید به جای شیراز اب استفاده كند. اگر یك شب نخود را در سركه خیسانده و صبح ناشتا بخورد و در آن روز چیزی دیگری میل نكند برای كشتن كرم معده مجرب است.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:41  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 
صیفی جات برای دیده چشم بسیار مفیدند( در صورتی كه بعد از آن ها روغن زیتون خورده شود) صیفی جاتی كه از رنگ سبز برخوردار هستند دارای موادی بنام كلروفیل و اسید فولیك بوده و برای خون سازی مفیدند.

 

صیفی ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

بادمجان

گرم و خشك

2

پختن با گوش بره، روغن گاوی تازه، سركه زیره، گلپر، انارو دانه انار

خربزه

گرم و تر

2

اب انار ترش سركه

خیار بوته ای

سرد و تر

2

نمك، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست كندن

خیار چنبر

گرم و تر

1

مصطكی انیسون

طالبی

گرم و تر

 

 انار ترش، سركه

فلفل سبز

گرم و خشك

 

صمغ عربی، صندل، گلاب

اقسام كدو

سرد و تر

2

اب عسل، میخ، زیره، نعناع، نمك، روغن زیتون، فلفل، خردل، آب غوره

گرمك

گرم و تر

معتدل

آب انار ترش، سركه

گوجه فرنگی

سرد و تر

 

روغن زیتون

هندوانه

سرد و تر

2

پوست هنداونه، عسل ، گلنگبین

بادمجان:

تقویت كننده معده، مسكن دردهای گرم، خوشبو كننده عرق و مدر می باشد. موجب انسداد مجاری كبد و طحال، درد پهلو و لگن و تولید سودا شده و مصرف زیاد آن باعث تیرگی پوست، درد چشم سوداوی و بواسیر و كولیت می شود. مصرف آن با روغن های ملین، ملین طبع و با سركه قابض می باشد. برای مصرف بادمجان باید آن را پوست كنده و خرد كنید. سپس روی آن نمك بپاشید و در یك كاسه اب قرا دهید تا اب ان سیاه شود. این كار را چند بار تكرار كنید تا دیگر آب سیاه نشود.

خربزه:

مدر، ملین شیرافزا، عرق آور، محرك اشتها و دافع سودا بوده، باعث تقویت نیروی جنسی می شود. آشامیدن جوشانده 6 گرم پوست خشك ان، جهت دفع سنگ كلیه و مثانه مفید است. ماسك خربزه جهت شفافیت پوست و رفع لك صورت مفید است. مصرف زیاد ان در گرم مزاجان باعث التهاب ملتحمه می شود. خربره و هندوانه باید مابین دو وعده غذای مصرف شوند. خوردن ان ها بلافاصله بعد از غذا، باعث فساد غذا در معده شده و ناشت خوردن ان نیز مضر است.

 كدو سبز:

ملین، مدر ادرار و عرق تسكین دهنده تشنگی و باز كننده انسداد می باشد . سریع به هر خلطی كه در معده غالب باشد تبدیل می شود پس باید در مزاج های گرم با آبغوره و یا سركه و در مزاج های سرد با زیره سیاه و ادویه های گرم مصرف شود در غیراین صورت اخلاط مضر در بدن تولید خواهد كرد. مربای كدو برای تولید خلط صالح، دفع مواد سوداوی و تقویت اعصاب موثر است. ترشی كدو و لطیف كننده هضم كننده غذا و مسكن حرارت خون و صفرا می باشد.

هنداونه:

مدر، تصفیه كننده خون تسكین دهنده صفرا و خون و تشنگی است. اشامیدن آن با سكنجبین جهت یرقان و مواد صفراوی سوخته و سنگ كلیه مفید می باشد. مربای پوست آن با عسل و شكر جهت وسواس، درد سینه، ضعف معده و تقویت هاضمه مفیداست. مصرف آن برای سرد مزاجان و كسانی كه مشكل معده و طحال درند مضر است هنداونه به جهت لطافتی كه درد به سرعت تبدیل به صفرا می شود لذا مصرف زیاد ان به صفراوی مزاجان توصیه نمی شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:41  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

 در سبد غذایی روزانه حتما از سبزی ها استفاده كنید چون به خاطر داشتن فیبر زیادهستند، موجب فعالیت حركات دودی شكل روده و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش و سلامتی انسانی می شود.

سبزی ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

اسفناج

سرد و تر

1

پختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل

برگ چغندر

گرم و خشك

 

خردل، ابغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ

بامیه

سردو  تر

 

ادویه های گرم

پونه

گرم و خشك

2

آدر بلوط، رب مورد، سركه

پیازچه

گرم و خشك

 

شستن ان با اب و نمك، سركه آب انار ، كاسنی

تربچه

گرم و تر

 

نمك، عسل، زیره خیسانده شده در سركه

ترخون

گرم و خشك

1

عسل، كرفس

ترشك

گرم و خشك

1-2

شربت ها، رازیانه، شكرسرخ

تره

گرم و خشك

3-2

گشنیز، كاسنی تازه

تره تیزك (شاهی)

گرم و خشك

2-1

كاسنی، خرفه، سركه

جعفری

گرم و خشك

2

سویق، بادرنجبویه، ترشی های طبیعی، كاسنی

خرفه

سرد و تر

3-2

كرفس، نعناع، مصطكی

رازیانه

گرم و خشك

3-1

صندل، سكنجبین

ریباس (ریواس)

سرد و خشك

2

شربت عود، انیسون، عسل

ریحان

گرم و خشك

1-2

نیلوفر

سی سنبر (سرسم)

گرم و خشك

3

كتیرا

شاه تره

گرم و خشك

2

كاسنی، هلیله زرد

شبدر

گرم  و تر

 

كاسنی

شنبلیله

گرم و خشك

2

سكنجبین، انیسون، كاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه

شوید (شبت)

گرم و خشك

2

آبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سكنجبین ساده

قارچ خوراكی

سردو  تر

2

خردل پختن با نمك و شوید، روغن كنجد و زیتون، پونه، اویشن، فلفل زنجبیل، زیره

كاسنی

سرد و تر

1

شرك سخ، شربت بنفشه، سكنجبین، دارچین، هل

كاهو

سرد و تر

2

نعناع، كرفس، زیره، مصطكی، سكنجبین، هلیله

كرفس

گرم و خشك

2

انیسون

اقسام كلم بستانی

گرم و خشك

1-2

سكنجبین ، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام خردل

كنگر آبی

گرم و خشك

2

عناب

كنگر فرنگی

گرم و خشك

2-1

ادویه گرم سركه روغن زیتون

كنگر وحشی

گرم و خشك

2-1

سركه، ترشی

گزنه

گرم و خشك

3

آب میوه های سرد، زعفران

گشنیز

سرد و خشك

2

سكنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمك، اب مرغ، دارچین

لوبیا سبز

سرد و تر

 

دارچین، زنجبیل، خردل، زیره ، نمك، روغن زیتون، آویشن، فلفل، طبخ با گوشت حیوان جوان

مارچوبه

گرم و خشك

1-2

عسل، سركه ، سكنجبین

مرزه

گرم و خشك

2

سركه

نعناع

گرم و خشك

2

كرفس

والك

گرم و خشك

3-2

گشنیز، كاسنی تازه

یونجه

گرم و تر

1

-----


اسفناج:

مدر، ملین، زود هضم و دفع كننده صفرا بوده، جهت رفع التهاب و تشنگی تب های گرم، بیماری های ریه مفید است. غرغره آب آن جهت گلو درد و اشامیدن عصاره آن با شكر برای سنگ كلیه و سوزش ادرار مفید است. مصرف زیاد آن برای سردمزاجان و افراد دارای سردرد و بیماری های طحال مضر است. اسفناج به دلیل داشتن سالیسیلات باعث دفع آهن می شود به همین دلیل خدوند متعال مقادیر زیادی آهن در آن قرار داده تا مصرف كننده دچار كم خونی نشود پس بر خلاف تصور همگان موجب درمان كم خونی فقر آهن نخواهد شد.

تره تیزك:

باز كننده انسداد كبد و طحال پاك كننده بدن از رطوبت لزج تحلیل برنده بادهای بدن، مدر، مولد منی و محرك نیروی جنسی بوده و مصرف ناشتای آن بوی بد زیر بغل را رفع می كند. در احادیث آمده خوردن ان در شب مضر بوده و موجب جذام و برص می شود.

جعفری:

تقویت كننده معده و روده و كبد، هضم كننده غذا، باز كننده انسداد كبد و طحال، گرم كننده كلیه و مثانه، چاق كننده بدن می باشد. خوردن و بوئیدن آن جهت سرماخوردگی، دفع رطوبت و سردی مغز، سرفه خشك و ضماد آن جهت تسكین درد و ورم بواسیر مفید است.

خرفه:

برگ و ساقه آن مدر، تسكین دهنده صفرا و خون و تشنگی، حرارت  كبد و معده و رحم، تب های گرم و صفراوی بوده و در رفع دیابت، سردرد  گرم، عفونت ریه، استفراغ و سنگ كلیه موثر است. مصرف آن در گرم مزاجان لاغر و خشك ، باعث چاق شدن آن ها خواهد شد. خوردن خرفه پخته همراه با كمی روغن و پیاز جهت قطع اسهال و تقویت روده ها و خوردن ان با سركه جهت درد كلیه مفید است. تخم خرفه در همه خواص ضعیف تر از آن بوده به جز در رفع عطش كه قوی تر از برگ آن می باشد. نگه داشتن سائیده تخم آن در دهان، در رفع آفت دهان به خصوص اطفال موثر است.

 

رازیانه:

تحلیل برنده باد و اخلاط غلیظ، خشك كننده رطوبت تقویت كننده معده، باز كننده انسداد مجاری سینه و كبد و طحال و كلیه و مثانه و تسكین درد ان ها كه از سردی باشد، مدر، شیرافزا و بازكننده حیض می باشد. خوردن ان با گلقندع جهت تقویت معده و رفع بلغم آن و مالیدن شیره آن بر شكم اطفال، جهت نفخ و درد شكم مفید است. كشیدن عصاره آن در چشم برای پیشگیری از اب مروارید و تقویت بینایی نافع است.

ریحان:

جهت انسداد عروق مغزی، تحلیل ورم های جمیع اعضائ تنگی نفس و ضعف معده مفید می باشد. خوردن عصاره آن با شكر جهت رفع درد سینه، تنگی نفس وسرفه و بوئیدن آن برای سردرد گرم مزاجان و مسافرین و رفع وبا مفید می باشد تخم آن معتدل كننده مزاج و مقاوم در برابر سموم بوده ولی مصرف كوبیده آن منع شده است.

شوید:

تحلیل برنده و نضج دهنده اخلاط بازكننده انسداد، اشتها آور و مدر می باشد. برای تنگی نفس و امراض بلغمی سینه و معده، سكسكه، ضعف معده و كبد و طحال سنگ كلیه و مثانه، كولیت، درد مفاصل سرد، درد قاعدگی وبیماری های تناسلی مفید است. آشامیدن آب آن با عسل جهت رفع مسموم تحریك استفراغ، اخراج اخلاط غلیظ از معده مفید است. زیاد خوردن ان باعث ضعف مغز، چشم، معده، كلیه ، مثانه و نیروی جنسی می شود

قارچ:

قلیل الغذا، ردی الكیموس، دیر هضم مولد خون بلغمی و نفاخ است. زیاد خوردن آن موجب سكته ، فلج، سنگینی زبان و تنگی نفس می شود. آبی كه در اثر بریان كردن آن باقی می ماند برای رفع آب مروارید نافع است.

 

كاسنی:

تسكین دهنده صفرا و خون و تشنگی بوده و باید تازه و نشسته مصرف شود چون در اثر شستن جزئ لطیف ان از بین می رود. برای بیماری های كبد و معده و طحال، باز كردن گرفتگی های عروق و احشاء تقویت كبد، تنقیه كلیه و مجاری ادراری مفید می باشد. برای كبد گرم و سرد مفید بوده و هر چه تلخ تر باشد در رفع امراض كبد مفید تر است. اگر آن را بجوشانند تا ساقه و برگ آن پاره شده و اب رقیق از ان جدا شود بعد با نبات یا ترشی مصرف كنند در تصفیه خون بی همتا است. ضماد برگ آن با سركه جهت سردرد گرم و خشك مفید است.

كاهو:

تولید كننده خون صالح رقیق، تسكین دهنده حرارت صفرا و خون، برطرف كننده خشكی صفرا و سودا و تشنگی باز كننده انسداد، خواب آور و ملین بوده و در سردرد و سرفه ای كه از گرمی و خشكی باشد مفید است. خوردن آن با سركه اشتها آور می باشد. غذاییت كاهوی پخته بیشتر از خام می باشد. مصرف زیاد ان برای سردمزاجان و نیروی جنسی مضر است.

تخم كاهو:

سرد  و خشك بوده، مخدر و خواب آور می باشد. برای رفع روماتیسم گرم، آن را نیمكوب كرده و 24 ساعت خیس كنید و شیره بكشید و میل نمایید (جوشاندن لازم ندارد) . خوردن 6 گرم تخم كاهو در روز برای قطع احتلام و كم نمودن شهوت در جوانانی كه فرصت ازدواج ندارد مفید است.

 

 كرفس:

باز كننده انسداد كبد و طحال، تحلیل برنده باد و نفخ ، اشتها آور و باز كننده حیض بوده، باعث تقویت نیروی جنسی، تنقیه كلیه و مثانه و خرد كردن سنگ مثانه می شود. در بیماری های مفصلی و اكثر بیماری های سرد و بلغمی موثر است. اشامیدن آب آن جهت آسم، تنگی نفس سكسكه و سردی احشا مفید است. آشامیدن آب آن با اب انار و شكر جهت درمان مسمومیت مفید است. مصرف زیاد ان در زنان باردار باعث اسیب جنین    می شود.

 

 گزنه:

لطیف كننده اخلاط لزج، تحلیل برنده ورم های سخت ، مدرادرار و حیض و شیرو عرق، چاق كننده بدن و باز كننده انسداد كبد و طحال و فم رحم و تنقیه كننده ریه و معده می باشد. آشامیدن آب پخته آن همراه با ماءالشعیر برای بیماریهای قفسه سینه مانند تنگی نفس و دفع اخلاط لزج و غلیظ از ریه ها مفید است. ضماد كوبیده برگ ان بر بینی باعث قطع خونریزی بینی می شود.

گشنیز:

آشتها آور خواب آور تسكین دهنده صفرا و تشنگی بوده، در رفع التهاب معده و استفراغ مفید است. آشامیدن آب آن با سركه و سماق مانع صعود بخارات معده به مغز شده و از بیماریهای عصبی جلوگیری می كند. مصرف زیاد آن باعث فراموشی و اختلال ذهن و ضعف نیروی جنسی و كاهش خونریزی حیض می شود. تخم آن مفرح، تقویت كننده مغز و قلب و معده و قابض می باشد.

نعناع:

در خواص قوی تر از پونه بوده، گرم كننده مفرح، تقویت كننده قلب، رقیق كننده خون غلیظ و حل كننده مواد بلغمی و سوداوی می باشد. اشامیدن عصاره نعنا در نضج و دفع رطوبت های ریه و مجاری تنفسی مفید و جوشانده آن همرا ه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای معده و اروغ، كولیت و دفع اقسام كرم شكم مفید است خوردن اب ان با انار ترش بر طرف كننده سكسكه ، تهوع، استفراغ و اشتها آور می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:40  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

لبنیات

نوع مزاج

درجه

مصلح

پنیر تازه

سرد و تر

2

مغز گردو، آویشن، عسل ، نعناع خشك سبزی های معطر

پنیر كهنه

گرم و خشك

2

مغز گردو، آویشن عسل نعناع خشك، سبزی های معطر

خامه

سرد و تر

 

عسل

دوغ و ماست

سرد و تر

2

زنیان ،نعناع، آویشن، سیر، كاكوتی، زیتون سیاه دانه، پونه

سرشیر

سرد و تر

 

عسل

شیر پاستوریزه

سرد و تر

 

عسل ، گلاب

شیر محلی تازه

گرو و تر

1-2

عسل ،گلاب

قرا قروط

سرد و خشك

2

انواع فلفل، زیره، سیاه دانه

كره

گرم و تر

1-2

عسل، شكر سرخ، ادویه قابضه

كشك

سرد و خشك

2

گلنگبین، سیر، نعناع خشك ، پونه كوهی

ماست چكیده

گرم و تر

1

مغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشك، سبزی های معطر

روغن یا كره گاو  گوسفند و بز:

روغن گاو از بقیه روغن ها بهتر و لطیف تر بوده، هر چه كهنه تر شود حرارتش بیشتر و رطوبت ان كمتر می شود( روغن دو ساله در اول خشك می باشد). تحلیل برنده، بازكننده انسداد، نرم كننده پوست، چاق كننده بدن و ملین بوده، برای بیماری های مغز و اعصاب، بیماری های ریه و سرفه خشك بیماری های كبد و طحال مفید است. منضج(معتدل كننده قوام اخلاط یعنی غلیظ را رقیق و رقیق را غلیظ كرده و دفع می نماید.) بثورات و جوش ها بوده و در رفع ورم های پشت گوش، زیر بغل و كشاله ران بخصوص در اطفال و زنان موثر است. اگر روغن كهنه را مرتب شب ها بر صورت بمالند و تا صبح بماند، لك صورت را پاك كرده و رنگ صورت را زیبا و صفا می كند.

ماست:

مرطوب كننده، اشتها آور، چاق كننده تقویت كننده نیروی جنسی گرم مزاجان بوده و در برطرف كردن تشنگی موثر است. غذائیت آن از دوغ بیشتر است. ماست دیرهضم بوده، برای سردمزاجان و كسانی كه معده سرد دارند مضر می باشد. خوردن آن با اطریفل جهت تقویت معده و با برنج یا آرد بو داده برنج برای اسهال گرم مفید است.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:39  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

میوه ها منبع عظیمی از ویتامین ها و آنتی اكسیدان ها هستند كه علیه رادیكال های ازاد موجود در بدن انسان وارد عمل شده و ان را از بین می برند. توصیه می شود میوه هایی را كه می توان با پوست خورد به همان شكل مصرف شود. هسته و دانه همه میوه ها ضد انگل بوده كه عجایب آفرینش می باشد. البته قابل ذكر است كه در استفاده از نعمت های الهی، مزاج آن ها ، مزاج فرد مصرف كننده و مزاج فصل مصرف باید لحاظ گردد تا مفید واقع شده و عوارض جانبی به همراه نداشته باشد.

میوه ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

آلبالو

سرد و خشك

2-1

عسل

اناناس

گرم و تر

 

آب انار ، آب لیمو، عسل

آلو و آلوچه

سرد و تر

 

عناب ، گلنگبین، كندر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون

ازگیل

سرد و خشك

2-1

انیسون، عسل، عود هندی

انار شرین

سرد و تر

1

زنجبیل پرورده ، انار ترش

انار ترش

سرد و خشك

2

عسل

انبه

گرم و خشك

2

زنجبیل، نمك، مویز، شربت زرشك ،روغن زیتون

انجیر تازه

گرم و تر

1-2

سكنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ

انجیر خشك

گرم و تر

2-1

گردو، آویشن، انیسون،بادام

انگور

گرم وتر

1

تخم كرفس، غذاهای ترش، سكنجبین

به

گرم و خشك

2

عسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل

بالنگ

سرد و خشك

3

عسل، بنفشه، شرب انجیزع شربت خشخاش

پرتقال

سرد و تر

 

عسل، گلنگبین

تمر هندی

سرد و خشك

1-2

كتیرا، خشخشا، عناب، بنفشه ، لعاب به دانه

خرما

گرم و تر

2-1

آب انار، بادام، سكنجبین، خشخاش، گلاب، سركه، كاهو

دارابی

سرد و تر

 

عسل، گلگبین

زالزالك

سردو  خشك

 

انیسون، عسل ، عود هندی

زردآلو

سرد و تر

2

عسل، انیسون، زنیان، مصطكی، زیره، روغن زیتون

زرشك

سردو خشك

3

میخك، شرك سرخ و شیرنی های طبیعی

زغال اخته

سرد و خشك

1

عسل، گلنگبین

زیتون

گرم و خشك

1

مغز گردو، مغز بادام، سركه ، عسل، شیرینی های طبیعی

سنجد

سرد و خشك

1-2

عسل، شكر سرخ

سیب

گرو م تر

1-2

دارچین ، گلنگبین، غذاهای لطیف

شفتالو

سرد و تر

2

عسل، مربای زنجبیل

شلیل

سرد و تر

 

عسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطكی، زیره، روغن زیتون

غوره

سردو خشك

2

گلنگبین، شربت خشخاش، انیسون

قیسی

گرم وتر

 

عسل، انیسون، زنیان، مصطكی ، زیره

كنار

سرد و خشك

1-2

سكنجبین، گلنگبین، مصطكی

كیوی

سرد و تر

 

عسل، گلنگبین

گرپ فرت

سرد و خشك

 

عسل، گلنگبین

گلابی

گرم و تر

1

عسل ،دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، كندر، زیره

گلیاس

گرم و تر

1

مسهل ها و ملین ها

لیمو شیرین

سرد و تر

 

عسل، گلنبین

لیمو عمانی

سرد و خشك

 

عسل، گلنگبین

موز

گرم و تر

2

نمك، مربای زنجبیل، عسل، سكنجبین نزوری معتدل

مویز

گرم و تر

2-1

سكنجبین، خشخاش، عناب، آب میوه های ترش

نارگیل

گرم و خشك

2-1

عسل، میوه های ترش، لیمو، هنداونه

نارنگی

سرد و تر

2

عسل، گلنگبین

نارنج

سرد و خشك

2-1

عسل، گلنگبین

ولیك

سرد و خشك

 

عسل، گلنگبین

هلو

سرد وتر

3

عسل، مربای زنجبیل


آلبالو:

قابض، تقویت كننده معده و كبد گرم بر طرف كننده تشنگی و حرارت و استفراغ و اسهال صفراوی می باشد. البالو خشك شده از تازه آن قابض تر است. خوردن شیره هسته آلبالو بارازیانه ی برای خرد كردن سنگ كلیه و مثانه و مجاری ادراری بی نظیر است. خوردن یك مثقال صمغ درخت البالو یا آب سرد در رفع سرفه مزمن مفید است..

آلوبخارا:

طبیعت (آلوی سیاه رسیده شیرین اعلا درجه اول سرد و درجه دوم تر است. برای سردرد گرم و تب های صفراوی و تشنگی و حرارت قلب وخارش بدن مفید است. الو بخارا به سبب خاصیت تقطیع و تلطیف خود اخلاط فاسد را نرم كرده و از معده و روده خارج می كند (ملین می باشد) و اگر خلط فاسد در بدن وجود نداشته باشد ملین نبوده و موجب قبض و حبس می شود. در افراد سرد مزاج یا كسانی كه معده سرد دارند بهتر است با اب عسل میل شود. كسانی كه از بیماری های طحال رنج میبرند قبل از غذا ان را میل كرده و تا از معده خارج نشده غذای دیگری نخورند. اگر آلوی خشك را با اب پخته و صاف كنند و با عسل یا ترنجبین یا شكر میل كننده مسهل قویتری است. ضماد برگ الو با سركه در زیر ناف برای كشتن كرم روده مفید است.

انار:

قلیل الغذا، تولید كننده خلط صالح، باز كننده انسداد، مدر ادرار و نفاخ بوده، برای تقویت كبد و طحال، زردی، درد سینه و سرفه گرم، گرفتگی صدا و خارش مفید است در گرم مزاجان موجب تقویت نیروی جنسی می شود. خوردن آن بعد از غذا باعث فساد غذا و ضعف معده شده و مصرف آن برای بیماران تب دار مضر است اگر سر انار شیرین را سوراخ كرده و داخل آن را به دفعات با روغن بادام شیرین یا بنفشه پر كرده تا جایی كه دیگر گنجایش نداشته باشد و آن را روی اتش بگذارید تا روغن را جذب كند بعد ان را بمكید برای درد سینه و سرفه مزمن خشك نافع است. هم چنین آب انار را در شیشه كرده، در افتاب بگذارید كه غلیظ شود و در چشم بكشید باعث افزایش قدرت بینایی می شود ( هر چه بیشتر بماند بهتر است.)

انجیر:

تازه آن كثیر الغذاتر از سایر میوه ها، لطیف كننده، تحلیل برنده، تسكین دهنده حرارت و تشنگی، عرق آور و ملین و مسهل بوده برای تقویت مغز و كبد، رفع انسداد كبد و طحال، صرع، وسواس و بواسیر مفید است. خوردن آن با انیسون تا 40 روز صبح ناشتا چاق كننده بدن است. در سردمزاجان و بیماری های رطوبی خصوصا درد كمر و مفاصل و بیماری های مجاری ادراری بسیار مفید است. زیاد خوردن انجیر تازه برای دندان و كسانی كه كبد و معده ضعیف دارند مضر است. خشك آن در خواص از تازه ضعیف تر می باشد.

انگور:

تولید كننده خون صالح، تعدیل كننده مزاج های غلیظ، دفع كننده اخلاط سوداوی و سوخته و چاق كننده بدن است. آب آن برای بیماری های سینه و ریه مفید می باشد. برای كسانی كه معده های مرطوب و انسداد كبد و طحال و كلیه دارند مضر است. اب انگور را جوشانده به طوری كه دو سوم ان بسوزد و غلیظ و مایل به ترشی باشد (در گیلان به ان دوشابترش گویند) برای سینه و ریه و كلیه و مثانه مفید، ملین طبع و تحریك كننده نیروی جنسی می باشد. مصرف آن برای سردمزاجان مضر و زیاد خوردن آن در گرم مزاجان تولید صفرای غلیظ می كند.

غوره تسكین دهنده حرارت خون و صفرا، قطع كننده بلغم معده، مقوی كبد و بدن بوده و موجب ضعف معده های سرد و نیروی جنسی و یبوست می شود.

خرما:

كثیرالغذا و تولید كننده خون متین است. در امراض سرد و بلغمی، كمردرد و سایر بیماری های مفصلی وبیماری های ریوی سرد مفید است. خیساندن آن در شیر تازه همراه با دارچین در تقویت نیروی جنسی مفید است. مداوم خوردن ان با مغز بادام فوق العاده چاق كننده بدن، محرك نیروی جنسی، مقوی كلیه و ملین می باشد. زیاد خوردن ان در گرم مزاجا و سرزمین های گرم برای دندان، چشم،حنجره مضر، باعث تولید خون سوخته و سوداوی و ایجاد سردرد می شود.

زردآلو:

باز كننده انسداد و ملین است اما زود در معده متعفن شده و باعث نفخ، اروغ ترش و تب های عفونی می شود. آشامیدن اب پخته ان مانع جوشش خون و صفرا، تسكین دهنده تشنگی و مسهل صفرا بوده، در رفع آروغ و بوی بد دهان و التهاب معده موثر است. برای سرد مزاجان مضر بوده زیاد خوردن آن موجب برص (ویتیلیگو) می شود. خوردن آن بلافاصله بعد از غذا و هم چنین خوردن اب بعد از آن فوق العاده مضر می باشد.

زرشك:

تسكین دهنده صفرا وخون و تشنگی و حرارت معده و كبد، تقویت كننده قلب وكبد و معده گرم می باشد. به تنهایی یا با داروهای گرم مانند دارچین و عسل و ... برای تقویت كبد سرد و تر و باز كردن انسداد مجاری كبدی و سردی احشا مفید است مصرف زیاد ان برای سردمزاجان بلغمی و سوداوی مضر است.

زیتون:

بهترین آن زیتون سبز رسیده است كه در آب و نمك پرورده شده و همراه غذا میل شود كه در این صورت تقویت كننده معده است. زیاد خوردن ان در گرم مزاجان باعث سوختن اخلاط می شود. بخور زیتون سیاه رسیده با هسته، جهت تنگی نفس و امراض ریه مفید است. ضماد برگ آن جهت التیام پوست، زخم چشم و ورم های گرم و جویدن برگ ان برای افت دهان مفید است. مضر ریه بوده كه برای جلوگیری از ان باید با عسل مصرف شود. روغن ان مسهل قوی بوده و تقیه ان جهت كولیت التهابی و انسدادی، درد كمر و مفاصل مفید است. چرب نمودن بدن (روغن مالی) با آن جهت دردهای سرد مفید است.

شفتالو:

ملین، تسكین دهند خون و صفرا و تشنگی بوده، برای خنك كردن مغز و مرطوب كردن مزاج سودا به خصوص سودای سوخته و تب های صفراوی و دموی و رفع بوی بد دهان مفید می باشد. در مزاج های گرم موجب تحریك اشتها و هم چنین میل جنسی شده و برای سردمزاجان و بیماری های سیستم عصبی مضر است. شفتالوی رسیده را اب گرفته و بگذارید تا ته نشین شود و اب صاف بالای آن را با شكر یا ترنجبین و یا شیر خشت میل كنید و مسهل صفرا بوده و اخلاط سوخته و گرم را دفع می كند.

گلابی

در خواص از سیب بهتر بوده و مفرح، تقویت كننده قلب و معده، تصفیه كننده خون، ملین می باشد. در رفع تشنگی، تنگی نفس و سوزش مثانه موثر است. خوردن ان بعد از غذا مانع صعود بخارهای معده به مغز شده و از بروز بیماری های عصبی جلوگیری می كند. زیاد خوردن آن برای افراد سردمزاج و كسانی كه ضعف معده دارند باعث ایجاد نفخ و كولیت می شود (به خصوص نارس آن) خوردن گلابی با معده خالی و نوشیدن آب بعد از خوردن آن برای بدن مضر می باشد.

لیمو شیرین:

لطیف كننده و قطع كننده اخلاط لزج غلیظ می باشد. جهت سردرد گرم و سرگیجه ناشی از صعود بخارات غلیظ به سر، ورم گرم حلق و تنگی نفس سوداوی، جوشش خون و صفرا، التهاب معده و استفراغ صفراوی مفید است. برای تب های دموی و صفراوی مفید بوده و باعث تقویت معده و كبد گرم می شود. برای افراد سردمزاج و سرفه مضر بوده و زیاد خوردن ان با معده خالی باعث ضعف معده می گردد. لیمو را از وسط دو نیم كرده و گرم نمایید و طرف بریده را روی پیشانی بمالید موجب تسكین سردرد گرم می شود.

موز:

كثیرالغذا و چاق كننده، قابض و بر طرف كننده ضعف كلیه بوده، خون غلیظ تولید

می كند. ملین سینه بوده، جهت سرفه خشك و خشونت حلق و رطوبت معده مفید

می باشد. دیر هضم و نفاخ است و زیاد خوردن ان به خصوص در مزاج سرد و مرطوب و در سرزمین های رطوبی، موجب تولید باد در بدن و خون غلیظ بلغمی و كولیت و انسداد عروق می شود. ناشتا خوردن ان بسیار مضر می باشد.

مویز:

هضم كننده غذا، گرم كننده كل بدن بخصوص كلیه و مثانه ، تحلیل برنده باد، تقویت كننده معده و كبد و كلیه و مثانه، باز كننده انسداد عروقی، مدر، ملین ،محرك نیروی جنسی سردمزجان و تولید كننده خون صالح بوده، موجب تنقیه ریه و سینه از اخلاط لزج می شود. خوردن ان با عسل باعث افزایش قدرت نفوذ و رسیدن آن به اعمال بدن

می شود. زیاد خوردن ان در گرم مزاجان و سرزمین های گرم، سوزاننده خون و غلیظ كننده اخلاط، مولد بیماری های سوداوی به خصوص طحال و مغز می باشد. كشمش در خواص مانند مویز بوده و بهترین آن، نوع سبز است كه از انگور عسكری تهیه شده باشد.

نارنج:

اشامیدن اب نارنج باشكر مسهل  مدر صفرا و تسكین دهنده عطش و حرارت می باشد. پوست زرد آن مفرح بوده و خوردن خشك كرده پوست آن با اب برای رفع استفراغ و درد شكم و روده و اخراج كرم شكم مفید است ولی قبل از آن باید معده را از اخلاط پاك كرد. برای رفع سرفه گرم و نزله ریه نارنج را از وسط دو نیم كرد و تخم های آن را خارج كنید و قدری نبات روی آن پاشیده بر آتش بگذارید تا دو سه جوش بخورد سپس برداشته و نیم گرم بمكید. ضماد پخته پوست و مغز و تخم نارنج با سركه جهت خارش بدن و جوش های سر و نرم كردن پوست و مو مفید است. ضرر آب نارنج برای اعصاب كمتر از سایر ترشی ها بوده ولی زیاد خوردن ان كبد را ضعیف می كند بخصوص اگر ناشتا مصرف شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:39  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 
ریشه ها بهترین و بیش ترین املاح و مواد معدنی را در بر دارند و بهترین وصحیح ترین روش استفاده از آن ها به صورت خام و یا بخار پز می باشد.

ریشه ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

پیاز

گرم و خشك

3

شستن ان با آب و نمك،سركه آب انار، كاسنی

انواع ترب

گرم و تر

1-2

نمك، عسل، زیره خیسانده شده در سركه

چغندر

گرم و خشك

1

خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سركه

زردك

گرم و تر

2

انیسون، ادویه گرم

سیر

گرم و خشك

3

پختن در آب و نمك، روغن بادام، كره، گشنیز، سكنجبین، انار ترش

سیب زمینی

سرد و تر

 

دارچین، زنجبیل آویشن شیرازی

سیب زمینی ترشی

گرم و تر

1-2

درچین، عسل سكنجبین، سركه و خردل، میخك

شقاقل

گرم و تر

1-2

عسل

شلغم

گرم و تر

2-1

فلفل، زیره، گلنگبین، سكنجبین، شكر سرخ ،خردل، سركه

كلم قمری

گرم و خشك

1-2

آویشن، پونه، انیسون، دارچین

موسیر

گرم و خشك

3

پختن آن در آب و نمك، روغن بادام، كره سكنجبین

هویج

گرم و تر

 

انیسون ، ادویه گرم

پیاز:

پیازمدر(با قوت حرارت و لطافت خود اب و مایعات زاید را از طریق ادرار و عرق و حیض و شیر دفع میكند.) و اشتها آور بوده باعث هضم سریع غذا می شود برای درمان بی خوابی، ضعف اعصاب و میل جنسی تجویز می شود. پختن پیاز با دنبه برای سرماخوردگی، ناراحتی های سینه ، دفع اختلاط لزج از ریه ها و چكاندن آب آن در گوش در دفع كاهش شنوائی و وزوز گوش مفید است. ضماد آن با زرده تخم مرغ جهت درد مقعد و باروغن كوهان شتر در رفع شقاق مقعد مفید است.

ترب:

بهترین نوع ان آبدار، نازك، تند، طویل و كم ریشه است. لطیف كننده و تحلیل برنده ورم ها بوده و برای بواسیر، سل، سیاتیك، روماتیسم، سنگ مثانه و ... مفید می باشد تولید باد و آروغ در بدن كرده، در كسانی كه معده مرطوب دارند مانع هضم غذا می شود. از امام حسین(ع) روایت است كه «برگ آن پراكنده كننده باد، مغز آن مدر ادرار و ریشه آن از بین برنده بلغم است.»

آشامیدن آب ترب پخته برای رفع سرفه مزمن و طولانی و دفع اختلاط غلیظ سینه و غرغره آب پخته آن با سكنجبین برای دیفتری مفید است . خوردن 8 مثقال (تقریبا 35 گرم) اب شاخه و برگ ترب با سكنجبین برای خارج كردن سنگ مثانه نافع است. برای سر و دندان و چشم و گلو مضر می باشد.

نكته:

برای گرفتن اب ترب، ترب را ورق ورق كرده و سطح آن را با عسل بپوشانید و در آبكش بچینید. سپس ظرفی زیر آن بگذارید تا آب خارج  شده در آن جمع گردد.

سیر:

سیر رقیق كننده خون، خشك كننده رطوبت معده و مفاصل مدر ادرار و حیض و عرق

می باشد. خوردن آن با رعایت زمان و سن و مزاج فرد و در حد اعتدال، باعث حفظ صحت بدن و دفع ضرر اب و هوای وبائی و عفونت می شود. خوردن آن با سركه جهت تنقیه حلق و صورت، سرفه و تنگی نفس فلج، دردمفاصل، سیاتیك، نقرس، فراموشی و ... مفید است. مداومت در خوردن آن باعث ریزش موی سفید و روئیدن موی سیاه در سر می شود. زیاد خوردن آن بدون رعایت مزاج و سن و فصل باعث سوختن خون شده، برای چشم و ریه و بواسیر مضر است.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:38  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

قند موجود در توت ها ساده بوده، سریع جذب شده و انرژی فراوانی تولیدمی كند. بذرهای ملین، حركات روده را افزایش داده و مانع یبوست شده و از نفوذ اسید معده به جداره دستگاه گوارش جلوگیری می نمایند.

توت ها و بذرهای ملین

نوع مزاج

درجه

مصلح

اسفرزه

سرد و تر

3-2

عسل، سكنجبین عنصلی

براهنگ

سرد و خشك

2

عسل، مصطكی

بالنگو

گرم و تر

1

عسل

تمشك

سرد و خشك

2

عسل

اقسام توت

گرم و تر

1-2

سكنجبین ترش، گوارش كمونی (زیره ای)

توت فرنگی

سرد و تر

 

عسل

تخم ریحان

گرم و خشك

 

مرزنجوش

خاكشیر

 

گرم و تر

2-1

كتیرا، عسل

شاه توت

سرد و خشك

2-1

عسل، اب انار، انار، اطریفل صغیر

فرنجمشك

گرم و خشك

2

بنفشه، سكنجبین

قدومه

گرم و تر

2-1

زرشك

بارهنگ:

بارهنگ دو نوع بزرگ و كوچك دارد كه نوع بزرگ آن در خواص قوی تراز نوع كوچك است ولی منظور از بارهنگ در اصطلاح عام نوع كوچك آن می باشد.

آشامیدن عصاره برگ آن تقویت كننده كبد گرم، طحال ،كلیه ، باز كننده انسداد مجاری ادراری، برطرف كننده سوزش ادرار و تسكین دهنده تشنگی می باشد. مضر ریه است ولی مصرف با عسل ضرر آن را برطرف می كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولی مصرف با عسل ضرر ان را برطرف می كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولی در بقیه خواص مانند عصاره برگ آن است

خاكشیر:

ضد سودا و ضد آلرژی بوده، برای ضعف معده ناشی از سوء مزاج سرد، یبوست سوداوی حتی در كودكان و نوزادان و پیران، تورم لوزه ها كم كردن ترشحات رحمی ، خونریزی بواسیر، خشكی پوست و شوره سر، ریزش و خارش مو و تقویت نیروی جنسی مردان و زنان مفید است. خوردن آن با شیر چاق كننده و جلای(رطوبت های لزج و جامد را از سطح عضو دفع میكند) پوست صورت می باشد.

فرنجمشك:

تقویت كننده قلب و معده و كبد و طحال، باز كنده انسداد مغز و سوراخ های بینی، دفع كننده رطوبت قفسه سینه می باشد. بوی دهان را خوشبو كرده، لثه و دندان را محكم می كند. ضماد آن برای سردرد سردمزاجان،بیماریهای طحال و بواسیر مفید است. مقدار مصرف مجاز آن 6 گرم در روزاست.

نكته:

اگر فرنجمشك را در سركه، آب انگور یا شربت بریزند مانع فاسد آن ها می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:37  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 
جیل ها مانند: بادام، گردو ، فندق، پسته و .. منبع غنی پروتئین ها،ویتامین ها و دیگر مواد لازم برای بدن انسان مثل املاح معدنی هستند. با استفاده معقول از آنهانیازهای بدن برطرف شده و دچار كمبود نخواهیم شد.

نكته:

آجیل ها انرژی زیادی تولید می كنند پس برای افرادی كه می خواهند لاغر شوند توصیه نمی شود.

مغزهای گیاهی

نوع مزاج

درجه

مصلح

اقسام بزرگ

گرم  و خشك

1

گشنیز،سكنجبین، عسل

بادام هندی

گرم  و خشك

 

مصطكی، عسل ، رب ترش

بادام درختی شیرین

گرم و تر

1

مصطكی، عسل ، رب ترش

بادام درختی تلخ

گرم  و خشك

3-1

عسل، خشخاش، بادام شیرین

بادام زمینی

گرم  و تر

 

مصطكی ، عسل

بادام كوهی

گرم  و خشك

3

مصطكی، عسل

بنه (پسته كوهی)

گرم و تر

1-1

گلاب ،رب ،ریواس، سكنجبین، رب ترش

بلوط خوراكی

سرد و خشك

1-2

سكنجبین ، عسل

به دانه

سرد و تر

2

رازیانه، عسل

پسته

گرم و شك

2

زردآلو، انار ترش، سركه، سكنجبین، الو

تخم افتاب گردان

گرم و خشك

3

آبغوره، آب انار، سركه

تخم كدو

سرد و تر

1-2

عسل، گلنگبین

تخم هندوانه

سرد و تر

 

عسل، گلنگبین

تخم خبرزه

گرم و تر

1-2

بنفشه، عسل

تخم طالبی

گرم و تر

 

بنفشه، عسل

چلغوز

گرم و خشك

2-1

خشخاش، عسل، سكنجبین، میوه های ترش

خشخاش

سرد و خشك

2-1

عسل، مصطكی

شاه بلوط

سرد و خشك

 

سكنجبین ، عسل

شاه دانه

سرد و خشك

1-2

كتیرا، زرشك

فندق

گرم و خشك

1

آب عسل، شكر سرخ، شربت به ، سكنجبین

كنجد

گرم و تر

1

عسل

گردو

گرمو خشك

2-1

انار ترش، سكنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی

بادام شیرین:

بهترین نوع آن نازك پوست درشت و چرب می باشد. باز كننده انسداد ، تقویت كننده مغز، قلب، كبد و چشم و نیروی جنسی، چاق كننده بدن، ملین، مفید برای حلق و سینه می باشد. سنگین و دیر هضم بوده بو داده آن قابض می باشد. مصرف زیاد ان برای معده های سرد و مرطوب مضر است.

پسته:

تقویت كننده مغز و قلب و معده و لثه دندان، خشبو كننده دهان، بازكننده انسداد كبد، چاق كننده بدن بوده، در رفع سرفه، استفراغ و سردی كلیه ها مفید می باشد.

گردو:

بسیار لطیف، تحلیل برنده ورم ها، ملین و تقویت كننده مغز، قلب، كبد و نیروی جنسی می باشد. خوردن ان با مویز بی دانه برای تقویت حافظه مفید است.

غذاهای فرآوری شده

نوع مزاج

درجه

مصلح

ارده

گرم و تر

 

سركه، عسل

روغن بادام شیرین

معتدل

 

مصطكی

روغن بادام تلخ

گرم و تر

2-1

عسل

روغن زیتون

گرم و خشك

2

مغز گردو، مغز بادام، سركه ، عسل، شیرینی های طبیعی

روغن كنجد

گرم و تر

2

عسل

سركه

سرد و خشك

1

شیرین های طبیعی، روغن بادام شیرین

سمنو

گرم و معتدل

1-0

سكنجبین، كاسنی

شكر سرخ یا سفید

گرم و خشك

2-

كاهو،به ، بادام، شیر تازه دوشیده ترشی های طبیعی

شیره انگور

گرم و تر

2-1

تخم ریحان، خشخاش

شیره خرما

گرم و خشك

2-1

سركه، بادام درختی، سكنجبین، ترشی های طبیعی

عسل

گرم و خشك

2-1

آب انار ترش، اب لیمو، آب بالنگ، سركه ، گشنیز

ماء الشعیر

سرد

 

گلقند

 ارده:

مایعی است كه از كنجد نرم پوست كنده بریان و نرم كوبیده تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد. چاق كننده، تقویت كننده نیروی جنسی بوده و دیر هضم می باشد. منضج دمل ها و زخم های چركی و تسكن دهنده درد، گرمی و خشكی عضو می باشد.

عسل:

بهترین نوع آن سرخ رنگ، شفاف، غلیظ، خوش بو و خوش طعم و بدون موم است كه وقتی با انگشت بردارند تار ببندد. عسل هر چه كهنه تر شود طبع آن گرم تر می شود. منضج و دفع بلغم لزج و رطوبات از عمق بدن و سر و رساننده قوای ادویه به بدن

می باشد. عسل در درمان و پیشگیری از انسداد عروقی، سنگ های كلیه و كیسه صفرا، بیماریهای مجاری ادراری و .. مفید می باشد.

 ماء الشعیر:

هیچ غذایی كه هم غذا باشد و هم دوا و بسیار منفعت داشته باشد مثل ماءالشعیر نیست. تسكین دهنده تشنگی بوده و مواد سوخته را از بدن دفع و روده و معده را پاك می كند. سهل النفوذ در تمام بدن است. معتدل الغذا بوده و اخلاط فاسد را به حركت در نمی آورد. اما در افراد رطوبی مزاج و یا اعضای سرد بدن مضر است. مصلح آن گلقند بوده و خوردن آن با سكنجبین بدترین چیزهاست (حداقل یك ساعت باید بین آن ها فاصله باشد) . اگر در ماء الشعیر، عناب و سپستان و چیزهای شیرین دیگر بپزند آنرا ماء الشعیر مدبر گویند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:36  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهمترین بخش در فهم طب سنتی ایران و همچنین طب اسلامی است. برای اینکه به اهمیت این موضوع آشنا شوید مطالب زیر را حتما بخوانید.

۱) مزاج گرم و خشک (صفرا)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد لاغر اندام هستند. رنگ چهره و سفیدی چشم آنان به زردی می زند.

پوستی گرم و خشک دارند. گرمایی هستند و تحمل فصل تابستان را ندارند. عطش زیاد و دهانی خشک دارند. بهترین فصل برای ایشان فصل زمستان است. کم خواب هستند. تمایل به خوردن ترشی هامثل لواشک و سرکه و هم چنین غذاهای سرد مثل خیار و کاهو دارند و به خوردن خوراکی ها های شیرین کمتر تمایل نشان می دهند.

ب ـ خصوصیات روانی: زود عصبانی شده و زود هم آرام می شوند. افرادی پرجنب و جوش، پر انرژی، باهوش و پر حرف هستند.

۲) مزاج گرم و تر (دم)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد درشت اندام بوده، دارای پوستی سرخ و سفید و مو های پر پشت هستند.نبض پر و قوی دارند. خواب خوبی دارند گرچه تحمل بی خوابی هم برایشان راحت است. این افراد نه تحمل گرمای زیاد دارند و نه تحمل سرمای زیاد، ولی در کل تحمل سرمابرایشان راحت تر است. علاقه به شیرینی و ترشی دارند و تقریبا همه نوع غذا را می خورند. پوست بدن ایشان گرم، مرطوب و نرم است. 

ب ـ خصوصیات روانی: انسان هایی شجاع و جسور بوده، معمولا پیشرو و رهبر گروه می باشند. بطور معمول انسان های آرامی هستند ولی شعی کنید از ظرفیت آن ها سو استفاده نکنید چرا که هنگام عصبانیت ممکن است رفتارهای مخاطره آمیز داشته باشند. 

۳) مزاج سرد و تر (بلغم)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد چاق و پر چربی هستند. پوست سفید و موهای کم پشت دارند. تشنه نمی شوند و دهان مرطوبی دارند. خواب زیادی دارند. تمایل به مصرف گرمی ها مثل شیرینی و ادویه دارند و تمایل به خوردن سردی ها از جمله ترشی از خود نشان نمی دهند. فصل زمستان فصل بدی برایشان می باشد.

ب ـ خصوصیات روانی: این افراد کم انرژی و کند هستند. معمولا صبور و آرام هستند و کمتر عصبانی می شوند.

 ۴) مزاج سرد و خشک (سودا)

الف ـ خصوصیات جسمی: این افراد اندامی لاغر دارند. خواب این افراد کم بوده و بینی خشکی دارند. به شیرینی و گرمی ها نسبت به سردی ها تمایل بیشتری دارند. بیشتر تمایل به هوای گرم دارند و در فصل بهار راحت ترند. فصل پائیز برای ایشان فصل نامطلوبی است.

ب ـ خصوصیات روانی: سوداوی مزاجان افرادی دقیق،منظم،دور اندیش و محاسبه گر هستند. 

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفرا ترشحات کبد است که رنگ آن زرد که جزء آتش بوده گر م و خشک است و گرما ی زیاد تولید میکند

بیماری صفرا :

کسانی که صفرا زیاد تولید می کنند .سردرد- شقیقه نبض می زند –زردی سفیدی چشم – سیاهی رفتن چشم –سرگیجه – طعم دهانشان تلخ شده – ترش کردن گلو ، وقتی صفرا داخل معده بیاید – تشنگی – سوزش جگر زیر دنده راست آنها خیلی گرم است و حداقل دو درجه تب دارند و لبهای آنها دچار خشکی بوده – پوست سرشان ترک خورده و می سوزد و بعنوان شوره و حتی ریشه مژه ودورپلک سوخته و پوسته پوسته می شود – پوست زبر – رنگ ادرار زرد تیره – ابرو می ریزد – علاقه زیاد به آب یخ و یخ – تند خو بهانه گیر – موها تک تک می ریزد – دیدن خواب هولناک افتادن از بلندی –جنگ و ستیز

علت :

غذاهای چرب و شیرین صفرا را زیاد می کند.

غذاهای مضر برای صفرا مزاج ها :

پرخوری – بعد از غذای مختصر دوباره غذا خوردن – آش رشته – ماکارونی سیر (مطلقا ً نخورید مزاج کبد گرم وتراست وسیر تبدیل به آتش شده وبیمار حالش بد می شود )- شیرینی

 

 

درمان:

انار وشاتوت بهترین دارو است . زرشک – تمشک – زرد آلو – هلو – خیار – کاهو – هویج – روغن زیتون – کنجد – سیب – گلابی – سوپ جو – کدو خورشتی – خوراک قارچ – کدو حلوایی – اسفناج – گشنیز – نخود فرنگی – عدس – ماش – جو دو سر -  لیمو عمانی

 

سوداوی :

سودا سرد وخشک از جنس خاک و رسوب خون است و PH=6 است و طحال تولید می شود وطحال را فعال می کند .PH خون باید بالای 7 باشد و اگر به 7 برسد به حالت اغماء و غش می رود.اگر سودا زیاد شود طعم دهان شور می شود –بوی عفونت دهان – کابوس می بیند و دچار افسردگی و خستگی می شود- خود خوری – فکر زیاد بدون آنکه بداند – لاغری – بی نشاطی –یبوست شدید هفته ای یکبار – مدفوع قیری وسیاه – سوزش هنگام دفع ادرار- ادرار تیره خاکستری می شود- حالت تهوع – حس تاریکی چشم و شب کوری – تیرگی رنگ پوست وصورت – سوزش معده –خارش زیاد بدن وترک خوردن پوست – قلنج معده

علت :

غذاهای مانده وبیا ت وشور ونمک سود ، سودا را زیاد می کند .

 غذای مضر برای سوداوی مزاج ها

عدس – نوشابه با غذا – ماهی دودی – غذای مانده و بیات – نمک سود – خیارشور – گوشت پیر (رنگ قرمز تیره ) –پنیر نباید بخورند

 درمان :

خوردن غذای گرم و تر - ملین – سوپ جو (با پاچه گوسفند – کمی زنجبیل – زعفران ) بعد از سلامتی عسل وقدومه شیرازی مرتب استفاده کنید – توت - با آب گرم طهارت کند – انجیر- خرما – کشمش – هل – دارچین – زیره – زعفران

 بلغمی :

بدن علیه خودش انقلاب می کند و رماتیسم مفصلی می آورد. مثل کشک و آب یا سفیده تخم مرغ است و مربوط به سیستم لنفاوی یا سیستم ایمنی است .از جنس آب وسرد وتر است و کسانی که سردی زیاد بخورند (ماست ترش ) بلغم فعال می شود. وزیر چشم پف کرده – مزه دهانشان ترش می شود – پوست شل و ول و سفید و آبکی می شود – پوست مقطعی سفید می شود (برص) و موها زود سفید می شود - *****لک قهوه ای در سفیدی چشم وسردی دست وپا و پا درد و زانو درد – لرزش دست وپا ( پارکینسون ) دیر هضم شدن غذا – درد معده – تنگی نفس موقع خوردن غذا – قلنج می کنند ودوست دارند ماساژ بدهند –درد کمر وبین شانه ها و گرفتگی ماهیچه پشت گردن – کسل و خواب آلود – جاری شدن آب از دهان در خواب – دچار تپش قلب وقتی از خواب بیدار می شوند – رقیق بودن آب بینی – ترشح بینی – سرفه زیاد- فراموشی –دفع ادرار زیاد همراه با فشار ضعف مثانه.

 علت :

غذاهای لبنیات وترشی وسرکه بلغم را زیاد می کند .

غذاهای مضر برای بلغمی مزاج ها :

لبنیات – ترشی – لیته – شور – سیب زمینی – عدس – قارچ – گوشت گاو و گوساله – گوشت سفید (برای رماتیسمی ها بد بوده ودرد را زیاد میکند ) – چای – قهوه – نسکافه – میوه ترش وکال – نارنگی –کیوی –گرمک (سرد است) خیار پوست کنده – لیمو شیرین – سوپ جو با زنجبیل –

درمان:

گوشت (شتر – گوسفند – کبوتر – سار – گنجشک ) – ادویه جات ( هل – دارچین – زنجبیل – زیره – زعفران – زنیا – سرنجان – خولنجان – سیر – موسیر – خردل ) – سبزیجات ( کرفس – نعناع – ریحان – جعفری – ترخون – مرزه ) – کلم – مارچوبه – هویج – کدو حلوایی – لیمو ترش – گندم – نخود – گردو هندی – قدومه شیرازی –

دموی :

از جنس هوا وگرم وتراست وبرای رساندن غذا و اکسیژن به سلولها است و اگر زیاد شود مزه دهان شیرین می شود – سرسنگین شده – چرت زدن – کم حواس – کش آمدن آب دهان – زبان قرمز می شود مثل آنکه رب انار یا زرشک خورده باشد وبدن دچار خارش ودمل و جوش ریز بیشتر در گردن بین کتف شده از لثه خون می آید و مضطرب می شود .

علت :

پر خوری و خوردن بیش از حد ،خون را زیاد می کند .

غذای مضر برای دموی مزاج ها :

پرخوری – بادنجان – غذای نشاسته ای – آب یخ – شیرینی – غذای ممنوعه

درمان :

ناشتا ( خاکشیر –بالهنگ – تخم ریحان – تخم مل – قدومه شیرازی – بالنگو- اسفرزه ) یکی از اینها را در آب بریزید ، حجمش زیاد می شود و بخورید .حرکات دودی روده را زیاد کرده و روده به راحتی کار می کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:34  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 

« و الزیتون و الرّمان مُتَشابِهاً و غَیرَ مُتشابِه » سوره انعام آیه (141)

« زیتون و انار و میوه های متشابه یکدیگر و غیر متشابه هستند »

خواص درمانی :

    قابض ، تقویت کننده ی قلب ، بهترین داروی ضد کرم کدو ، تقویت کننده معده ، تسکین دهنده حرارت معده ، خنک کننده ، ضد باکتری ، ضد سرفه ، تصفیه کننده خون ، مقوی کبد ، ادرار آور ، بازکننده رنگ صورت ، رفع کننده اسهال و اسهال خونی " گل نر انار را گل نار می گویند که دارای خاصیت منقبض کنندگی بالایی است .

عصاره پوست درخت انار ضد کرم ، ضد worm Tape  ، و ضد Hymenolepidasis می باشد و اثر کرم کشی آن مربوط به وجود آلکالوئید ایزوپله تیدرین می باشد .

طریقه مصرف :

انار شیرین : مصرف انار شیرین باعث افزایش ادرار می شود و به علت تانن فراوانی که دارد قابض می باشد .

آب انار : مصرف آب انار شیرین بعد از غذا برای تصفیه خون ، تقویت کبد ، رفع یرقان ، صاف شدن صدا ، باز شدن رنگ صورت ، رفع خفقان ، تقویت قلب ، تقویت معده و کبد نافع است .

میوه پخته : شربت انار ، پوست خشک شده انار ، جوشانده پوست انار ، دمکرده ریشه انار ، غرغره جوشاندن پوست درخت از مواد مصرف میوه انار

انار در روایات:

امام علی(ع) : " به کودکان خود انار بخورانید که به سرعت زبان را باز می نماید . "   

رسول خدا (ص) : هیچ اناری نیست مگر این که در آن یک دانه از بهشت وجود دارد و من دوست دارم حتی یک دانه از آن را ترک نکنم .

علی بن الحسین(ع) : " دو چیز است داخل شکم نمی شود مگر آن را فاسد می نماید ، دو چیز آن را اصلاح می کند که دو اصلاح کننده انار و آب سرد شده و دو فاسد کننده پنیر و کباب خشک است ."

امام علی (ع): " انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی می کند . در هر دانه ای از انار ، موقعی که در معده مستقر گردید ، حیات قلب و روشنگر نفس و برنده وسواس ، نیز شیطان را چهل روز مریض و ضعیف می نماید . "

در روایت کافی چنین است :

" هر کس انار بخورد درد از بدنش بیرون می کند . "

امام رضا(ع) فرمود : « حَطَب الرّمان یَنفی الهوام » هیزم انار حشرات و حیوانات کوچک را دور می نماید .

امام صادق (ع)فرمود : « من الحل رُماناً فَهو آمن فی نَفسهِ إلی أن یَصبَح »  هر کس انار بخورد  ، پس جان او تا صبح در امان است.

امام صادق (ع) هر شب جمعه انار می خورد.

خواص انار   :

1- روشنایی دل :

داوود ابن سلیمان از امام رضاu از پدرش از رسول خداu نقل می کند که : 

" انار بخورید ، زیرا هیچ دانه ای از آن بر معده نمی افتد مگر این که دل را روشن می کند و شیطان را چهل روز از بدن بیرون می نماید" .

رسول خدا (ص) : " هر کس انار بخورد ، قلبش را روشن می گرداند و وسوسه را از دلش برمی دارد تا چهل روز

2- تعدیل مزاج :

ابن الحسن امام رضا(ع): " حضرت آدم از وصیت هایی که بر هبة الله نمود ، یکی آن ایت بود که بر تو باد خرما ، زیرا اگر آن را در حالت گرسنگی بخوری بر تو کفایت می کند و اگر در حالت سیری بخوری غذا را هضم می کند ."

امام صادق (ع): " چهار چیز است که طبیعت را به حالت اعتدال درمی آورد ، انار سورانی ، خرمای پخته ، بنفسج و کاسنی

3- قوة باه

خراسانی گوید : حضرت امام رضا u می فرماید : "أکل الرمّآن یِزید فی ماء الرجُل و یُحَسن الولد"

خوردن انار نطفه مرد را زیاد می کند و فرزند را زیبا می گرداند .

4- سرعت رشد :

امام صادق(ع) : " أطعموا صبیانکم الرمّان ، فأنه أسرَع شبابهم" به کودکان خود انار دهید که بر جوانی آنان سرعت می دهد .

5- هضم غذا :

حارثت بن مغیر می گوید : به امام صادق(ع) شکایت کردم از سنگینی دل و هضم نشدن غذا در معده ؛ فرمود :

" انار شیرین را با پیه آن بخور که معده را دباغی می نماید و به هضم نشدن غذا شفا می بخشد ، غذا را هضم می نماید و در اندرون انسان تسبیح می گوید . "

(امالی طوسی ، ج1 ،بحار ، ج64 ،المحاسن ، ج 2 ، عیون اخبار ، ج  ، صحیفه الرضا  ،مکارم الاخلاق ،بحارالانوار  ج 66 ، فصال ،طب الائمه)

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390ساعت 9:31  توسط سيد محمد حسين موسوي ريشهري | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
قرآن كه كتاب اسمانيست روشنگر راه زندگانيست

نوشته های پیشین
اردیبهشت 1390
دی 1389
فروردین 1389
بهمن 1388
دی 1388
پیوندها
كلوب لالاي فرشته
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM